• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67
Celem funkcjonowanie Komisji jest integracja środowiska położnych, motywowanie do doskonalenia zawodowego i inicjowanie działań zmierzających do realizacji opieki położniczo - ginekologicznej na wysokim poziomie.

 

Komisja ds. PołożnychAGNIESZKA KAIS - POŁOŻNA

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

01.01.1988 zatrudniona w Szpitalu Miejskim w Świdniku na stanowisku położnej odcinkowej Oddziału Ginekologicznego

01.04.2000 położna oddziałowa Oddziału Ginekologii z Patologią Ciąży

01.01.2006 – 30.06.2015 położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Patologią Ciąży.

01.07.-31.12.2015 położna koordynująca pracę położnych pionie położniczo-ginekologiczno- noworodkowym w SPZOZ w Świdniku.

01.10.2016 - praca w Poradni ginekologiczno-położniczej w Świdniku.

Pracuję w zawodzie od 28 lat.

Od początku powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych zaangażowana w jego pracę jako członek wielu komisji problemowych: Komisji Rewizyjnej, komisji socjalnej, komisji konkursowej, komisji ds. położnych. Członek NRPiP w IV kadencji, członek Komisji ds. Położnych przy NRPiP w IV kadencji oraz w-ce przewodnicząca ORPiP w Lublinie III kadencji. Posiadam Brązowy Krzyż Zasługi oraz Odznaka Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.