• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Problemy podejmowane przez Komisję dotyczyć będą trudności występujących w pracy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zarówno w zakładach publicznych jak też niepublicznych. Zadaniem przedstawicieli Komisji będzie udział w negocjowaniu świadczeń pielęgniarskich i położniczych z płatnikiem tych świadczeń. Członkowie Komisji są otwarci na problemy występujące w w/w zakładach.

Komisja ds. Kontraktowania świadczeń Pielęgniarsko - PołożniczychMaria Olszak-Winiarska - Przewodnicząca Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Pielęgniarsko-Położniczych, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie chirurgii, absolwentka Studium Menadżerskiego dla Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej. Zaangażowana w prace samorządu pielęgniarek i położnych, członek ORPiP w Lublinie, w której pełniła funkcję Skarbnika ORPiP. Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie VI i VII kadencji samorządu. Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Inicjatorka powstania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w województwie lubelskim, w którym do chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącej.Za pracę społeczną odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużony w Ochronie Zdrowia, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz medalem Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych.


  • Sprawozdanie z działalności Komisji