• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Celem Komisji jest opiniowanie aktów prawnych: Rozporządzeń i Ustaw otrzymanych do konsultacji społecznej z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz innych podmiotów związanych z ochroną zdrowia.

 Komisja Prawa i Legislacji

mgr Krystyna Amborska - Przewodnicząca komisji - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VI kadencji samorządu pielęgniarek i położnych, Przewodnicząca Komisji Prawa i Legislacji. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu: "Zarządzanie w opiece zdrowotnej" ukończonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Staż pracy w zawodzie 43 lata. W kierowaniu zespołami pielęgniarek i położnych pełniła wszystkie stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie. W ostatnim okresie pełniła funkcję zastępcy Dyrektora d.s pielęgniarstwa. Ponadto współpracuje z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako wizytator akredytacyjny. Związana z samorządem pielęgniarek i położnych od początku działalności - VI kadencja członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Za pracę na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych odznaczona : "Srebrnym Krzyżem Zasługi" oraz medalem " Zasłużona dla samorządu pielęgniarek i położnych".


  • Sprawozdanie z działalności Komisji