• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Komunikat w sprawie PIT - 8C (dotyczy dofinansowania do kształcenia)


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że w związku z uzyskaniem interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub w części albo refundowanych w całości lub w części przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ze składek członkowskich nie będzie wystawiać PIT-8C.
Wobec powyższego pielęgniarki i położne, które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informację PIT-8C za lata 2012-2016, będą mogły samodzielnie składać korektę swoich zeznań za lata poprzednie i starać się o zwrot nadpłaty podatku z przychodu wykazanego w PIT-8C z tytułu dofinansowania szkoleń.
Dokonanie korekty, o której mowa wyżej nie jest obowiązkiem podatnika, a prawem, z którego może skorzystać i obejmuje okres 5 lat (lata 2012-2016) co oznacza, że korekty za 2012 r. będzie można składać do końca 2018 r.

Dokumenty pomocne do złożenia korekty zeznań rocznych:
1. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
2. Interpretacja podatkowa

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła


Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na wypoczynek - wycieczkę - pielgrzymkę:

SYCYLIA 2018

W programie: Syrakuzy, Etna, Palermo, Monreale, Cefalu, Katania

Termin: 25.09. – 02.10. 2018 r.

Cena: 2950 zł + 150 euro

https://francepharmacie.fr/...

Informacje i zapisy u duszpasterza służby zdrowia - tel.: 663 983 783

Szczegółowy program na stronie: www.dsz.oil.lublin.pl