• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Renata Domżał-Drzewicka dr n. med., mgr pielęgniarstwa

Urodzona w 1972 roku w Lublinie. W 1992 roku ukończyła Liceum Medyczne w Lublinie. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskany na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie w 1996 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych nadany w roku 2005 decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie medycyny społecznej, w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek oraz powierzone obowiązki specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego. Uzyskane wykształcenie wzbogacają studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz liczne kursy specjalistyczne.

Pierwsze doświadczenie zawodowe uzyskane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bełżycach na stanowisku młodszego asystenta. Od 1998 i nadal nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu. Ponadto zdobyte doświadczenie w pracy w administracji rządowej oraz jako kierownik podmiotu leczniczego. Zainteresowania zawodowe związane są z organizacją i zarządzaniem podstawową opieką zdrowotną.