• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej...


Szanowni Państwo,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu realizuje Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety.

Celem projektu jest opracowania i wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/ do 30 lipca 2019 r.


Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu naukowym na temat wypalenia zawodowego, które jest realizowane dla Politechniki Gdańskiej. Celem badania jest poznanie pozytywnych i negatywnych skutków pracy, a zwłaszcza poziomu wypalenia zawodowego. Badanie składać się będzie z dwóch etapów przeprowadzanych w odstępie jednego roku.


Zaproszenie na warsztat poświęcony pożądanym zmianom na rzecz zwiększenia uprawnień pielęgniarek i położnych, który odbędzie się 29 maja 2019 r. w Warszawie. Czytaj więcej...


W kwietniu wystartowała 6 edycja kampanii i konkursu „Położna na medal”, organizowana przez Akademię Malucha Alantan. Kampania popularyzuje zawód położnej i jej ważny udział w opiece okołoporodowej w Polsce.