• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Teresa Barańska - Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w LublinieWYKSZTAŁCENIE
:

2015 r. - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Pielęgniarstwo II stopnia -planowany czas ukończenia 03. 2017r

2013-2015 r. - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – uzyskanie tytułu licencjat pielęgniarstwa,

2010-2011 r. - Warszawski Uniwersytet Medyczny -studia podyplomowe - koordynator transplantacyjny,

2008 – 2009r. -Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – studia podyplomowe -Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej w ochronie zdrowia,

2006 -2008r. - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – magister pedagogiki i promocji zdrowia,

2003 – 2006r. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie – licencjat w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z wychowaniem fizycznym i elementami rehabilitacji, 2001r. - ukończenie specjalizacji i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki,

1990 – 1992r. - Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie – dyplom pielęgniarki, IV Liceum Ogólnokształcące im. St.Sempołowskiej w Lublinie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1992 – 1997r. - PSK nr 1 w Lublinie, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej– stanowisko -pielęgniarka odcinkowa,

1997 – 2003r. - Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej– stanowisko - pielęgniarka odcinkowa,

od 2004r. – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie / Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej– stanowisko -pielęgniarka oddziałowa.