• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

mgr Monika Kryjak

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pielęgniarka koordynująca oddziału Neurologicznego I z pododdziałem udarowym i wczesnej rehabilitacji po udarowej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunkach- Pielęgniarstwo i Pedagogika. Specjalizacja w zakresie Organizacji i Zarządzania. Członek Rady Pracowniczej Szpitala Neuropsychiatrycznego (2007-2015), członek Zarządu Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającego w Szpitalu. W samorządzie Pielęgniarek i Położnych działająca od 2003 roku. Członek komisji d/s Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, delegat na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V, VI, VII Kadencji Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lublinie V i VI kadencji. Wyróżniona za działalność zawodową Medalem Prezydenta Miasta Lublin i Medalem Województwa Lubelskiego.