• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Uwaga! Koniecznie przeczytaj, dotyczy regulaminu dofinansowań i bezpłatnych szkoleń.

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zapisów Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 222/VII/2016 ORPiP  w Lublinie z dnia 13 grudnia 2016 roku, a następnie zmienionego Uchwałą Nr 79/VII/ 2017 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2017r. oraz w odpowiedzi na wniosek złożony w tej sprawie podczas obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, zarzucających ORPiP w Lublinie, iż zatwierdzając przedmiotowy Regulamin działała  na niekorzyść pielęgniarek  i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie poprzez ograniczenie dostępu do organizatorów kształcenia stawiając się tym samym na pozycji monopolisty w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, poniżej prezentujemy opinię prawną sporządzoną przez niezależną Kancelarie Adwokacką.

Czytaj więcej...