• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67
Kategoria: Prawo wykonywania zawodu
Sortuj wg:
Daty
pdf.pngArkusz aktualizacyjny Cz. A Dane kontaktowe Popularne
pdf.pngArkusz aktualizacyjny Cz. C Dane o stazu podyplomowym
pdf.pngArkusz aktualizacyjny Cz. D Dane zawodowe
pdf.pngArkusz aktualizacyjny Cz. G Dane o ksztalceniu podyplomowym
pdf.pngArkusz aktualizacyjny Cz. H Dane do korespondencji
pdf.pngArkusz aktualizayjny cz. F Dane o zatrudnieniu
pdf.pngArkusz aktualziacyjny Cz. E Dane o zatrudnieniu informacje o wpisie do RPWDL
pdf.pngArusz aktualziacyjny Cz. B Dane o wyksztalceniu dane o stopniach i tytulach naukowych
pdf.pngwniosek o przyznanie PWZ albo ograniczonego PWZ osobie nie bedacej obywatelem panstwa członkowskiego UE oraz wpis do rejestru prowadzonego przez ORPiP w Lublinie
pdf.pngwniosek o stwierdzenie PWZ oraz wpisanie do rejestru prowadzonego przez ORPiP w Lublinie Popularne
pdf.pngwniosek o wpis do okregowego rejestru pielegniarek i poloznych Popularne
pdf.pngwniosek o wydanie duplikatu PWZ
pdf.pngwniosek o wykreslenie z okregowego rejestru pielegniarek i poloznych
pdf.pngwniosek o wymiane na nowe zaswiadczenie o PWZ oraz wpis do rejetsru prowadzonego przez ORPiP w Lublinie
pdf.pngwniosek o stwierdzenie PWZ osobie bedacej obywatelem jednego z panstw czlonkowskich UE oraz wpisanie do rejestru prowadzonego przez ORPiP w Lublinie
pdf.pngOswiadczenie o zamiarze podjecia wykonywania zawodu
pdf.pngOswiadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu
pdf.pngOswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa wykonywania zawodu