• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

W związku ze zbliżającą się konferencją na temat Odpowiedzialności społecznej zawodów zaufania społecznego organizowaną przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w Radomiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w sondażu i odpowiedź na pięć pytań dotyczących odpowiedzialności społecznej samorządów zawodowych. Wyniki sondażu zostaną przedstawione na konferencji w Warszawie, w dniu 5 kwietnia 2019 r.


XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” Ciechanów.

I KOMUNIKAT

Karta BIERNEGO uczestnictwa

Karta CZYNNEGO uczestnictwa

STUDENT - Karta BIERNEGO uczestnictwa

STUDENT - Karta CZYNNEGO uczestnictwa

MONOGRAFIA Tom VII - 2019 - Wytyczne dla autorów