• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska i PZWL Wydawnictwo Lekarskie mają zaszczyt zaprosić na konferencję  „Położna w świecie nauki i praktyki”, która odbędzie się 24-25 maja 2019 r. w Warszawie.

Podczas spotkania wspólnie z ekspertami, poruszymy różne zagadnienia dotyczące położnictwa.


Komisja d/s Położnych działająca przy WOIPiP wraz z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza położne i pielęgniarki na konferencję „Pielęgniarka i położna wobec współczesnych wyzwań” pod honorowym patronatem Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniach 11 - 12.05. 2019r.